• Projektiranje hidravličnih sistemov
  • Konstruiranje in izdelava hidravličnih blokov
  • Konstruiranje in izdelava hidravličnih komponent
  • Vzdrževanje hidravličnih sistemov
  • Izdelava hidravličnih komponent po naročilu
  • Izdelava hidravličnih sistemov po naročilu

DRUGE REŠITVE

HIDRAVLIKA IN PNEVMATIKA

Konstruiranje, razvoj in izdelava hidravličnih blokov, ventilov in ostalih komponent, projektiranje in izdelava sistemov po naročilu, vzdrževanje

STROJEGRADNJA

Konstruiranje in izdelava strojev ter naprav po želji naročnika, strojni vid

KONSTRUIRANJE PO ŽELJI NAROČNIKA

Konstruiranje in izdelava strojnih delov, namenskih orodij in ključev po želji naročnika